مراقبین دنیای آرامش

مراقبین دنیای آرامش با تجربه طولانی و پرسنل حرفه ای آماده ارائه خدمات مراقبت از سالمند و کودک و بیمار شما می باشد.

خدمات مراقبت در منزل دنیای آرامش

پرستار سالمند کرج

مراقبین دنیای آرامش به عنوان پرستار سالمند کرج هستند به بهترین نحوه تعلیم داده و برای خدمت‌ به خانواده‌ها و سالمندان آماده اند.

پرستار کودک کرج

خدمات پرستار حرفه ای کودک مراقبین دنیای آرامش با هدف افزایش رفاه و آسایش خانواده های کودکان ارائه می گردد.

پرستار بیمار کرج

اگر شما نیاز به پرستار بیمار کرج در منزل دارید و کار نگهداری از بیمار خود را به دستان پرستار مجرب مراقبین دنیای آرامش بسپارید.

مزایای مراقبین دنیای آرامش

یکی از مزایای استخدام پرستار از طریق موسسات پرستاری دارای مجوز مشخص بودن قیمت و تعرفه دستمزد پرستار سالمند در منزل می‌باشد. دستمزد پرستار با توجه به میزان تحصیلات، تجربه و تخصص و نیز نحوه عقد قرارداد بصورت روزانه، شبانه‌روزی و نیز قراردادهای مدت دار و همچنین شرح وظایف وی ( با توجه به وضعیت سلامت سالمند ) متغییر می‌باشد. شما می‌توانید با تماس با مرکز از مشاوران ما در این زمینه کمک بگیرید. این مرکز با توجه به شرایط و درخواست شما و بودجه موردنظر شما مراقب،نگهدار و پرستار سالمند مجرب را به منزل شما اعزام خواهد کرد.

خصوصیات خدمات پرستاری شرکت

• تحصیلات مرتبط با پرستاری

• تجربه و دارا بودن دانش ضمنی و فنی

• آموزش های تخصصی و گذراندن دوره های مرتبط

• برگه های تضمین شغلی نزد مراکز مجاز ارائه خدمات

• حضور حرفه ای و قابل اعتماد

• درخواست مدرک برای مراقبین ویژه 

• آموزش های مورد نیاز جهت پرستاری

دنیای آرامش
پرستاری در منزل