برچسب های رصد بیماران روی لباس پرستاران

برچسب های رصد بیماران روی لباس پرستاران بصورت آزمایشی کار گذاشته می شود. محققان از تولید برچسب‌های ویژه ای خبر داده اند که پرستاران با نصب آنها بر روی لباس‌های خود می‌توانند موقعیت مکانی بیماران را به خصوص طی دوره بهبودی کنترل کنند. پس از آنکه بیماران مراحل سخت درمان را پشت سر می‌گذارند، از […]

پرستار بیمار کرج

پرستار بیمار کرج

پرستار بیمار در کرج پرستار بیمار در کرج به معنی همیاری و کمک به افراد سالم و یا مراقب بیمار است که فرد را در رسیدن یا ارتقای سلامتی کمک می‌کند. پرستاری آئین و علم مراقبت از افراد در ترویج سلامتی و تندرستی در طول است. امروز با شرایط کنونی و بیماری کرونا پرستاری از […]