پرستار بیمار

پرستار بیمار کرج

پرستار بیمار  پرستار بیمار به معنی همیاری و کمک به افراد سالم و یا مراقب بیمار  است که فرد را در رسیدن یا ارتقای سلامتی کمک میکند. پرستاری آئین و علم مراقبت از افراد در ترویج سلامتی و تندرستی در طول است. امروز با شرایط کنونی و بیماری کرونا پرستاری از افراد مریض در منزل […]