کودکان نکات مهم

کودکان

اصول مهم در تربیت چیست

شما می توانید با استفاده از این مطلب رابطه ی بهتری با کودکان خود برقرار کنید، شادی بیشتری به زندگی او بیاورید. کودکان را برای موفقیت آینده در زندگی آماده کنید و در نهایت پدر خوب و مادری عالی باشید و تربیت کودک به بهترین نحو انجام دهید.

وقتی کودکتان حرفتان را گوش نمی دهد رفتار خودتان را اصلاح کنید

آیا هر چه به کودکان می گویید گوش نمی دهند؟ بچه ها شنونده های خوبی نیستند اما مقلدهای خوبی هستند.
وقتی شما فریاد می زنید که چاقو را زمین بگذارد، چاقو را زمین نمی گذارد، بلکه فریاد هم می کشد.
چون شما با فریاد حرف تان را زده اید.
اگر با مهربانی رفتار کنید، آنها هم جواب مهربانی شما را می دهند.
اگر با احترام با او برخورد کنید، او هم به شما احترام می گذارد.
در هر حال این شما هستید که تعیین می کنید، رفتار او باید چگونه باشد .

به کودکتان یاد بدهید که همیشه هم حق با بزرگترها نیست !

برخی والدین به کودکان خود می آموزند که همیشه باید به حرف بزرگ ترها گوش کرد و همیشه حق با بزرگ ترهاست. اما در برخلاف تصور شما این آموزش کاملا اشتباه است.
کودک باید یاد بگیرد که گاهی هم به خواسته های دیگران «نه» بگوید. در غیر این صورت کودک خود را تسلیم هر نوع خواسته خواهد کرد.

سعی نکنید همه چیز را درست کنید

فرصت یافتنِ راه‌حل را به صورت انفرادی به فرزندتان بدهید.
زمانی که ناکامیِ کوچکِ کودک‌تان را با عشق تصدیق می‌کنید بدون اینکه بلافاصله وارد عمل شوید تا نجاتش بدهید. به او سرسخت بودن و اتکای به خود را می‌آموزید.