دستمزد پرستار سالمند

دستمزد پرستار سالمند

دستمزد پرستار سالمند در نگهداری از سالمندان و توجه به آن ها یکی از مسائلی است که بسیار مورد اهمیت می باشد. امروزه بسیاری از افراد به سبب مشغله های کاری خود از پرستاران برای مراقبت از پدر و مادر سالمند خود کمک می گیرند.
در این زمینه سوالاتی ممکن است در ذهن افراد ایجاد شود مانند دستمزد پرستار سالمند چقدر می باشد؟

دستمزد پرستار سالمند
دستمزد پرستار سالمند

میزان دستمزد پرستاری از سالمند

پرستار سالمند در منزل موظف است کارهایی مانند آشپزی و کارهای منزل و دیگر امور شخصی فرد سالمند را به نحواحسن انجام دهد تا سالمند بتواند از دوران پیری خود لذت ببرد و به راحتی به زندگی مستقل خود ادامه دهد.
برای استخدام پرستار در منزل برای نگهداری از سالمند باید هزینه ای را متناسب با شرایط خود پرداخت نمایید.
این هزینه شامل مواردی مانند حقوق پرستاری از سالمند، دسمتزد مرکز خدمات پرستاری و سایر هزینه های جانبی فرد سالمند می باشد که باید در زمان انتخاب پرستار و خدماتی که توقع دارید ارائه دهد به آن توجه نمایید.

تاثیر کار در دستمزد پرستار سالمند

بهتر است توجه داشته باشید که دستمزد پرستاری در منزل به صورت 24 ساعته سه برابر سایر شیفت های کاری پرستاران می باشد.
در این روش از پرستاری پرستار به صورت دائم در منزل سالمند زندگی می کند و می تواند از امکانات رفاهی موجود در منزل سالمند استفاده نماید.
البته پرستاران 24 ساعته قیمت ساعت کاری آن ها پایین تر می باشد.
گاهی اوقات شرایط سالمند به گونه ای است که فقط 12 ساعت نیازمند پرستار می باشد که در این صورت خدمت گیرنده موظف است هزینه رفت و امد رانیز به پرستار پرداخت نماید.

عوامل موثر در میزان حقوق

  • بازه زمانی (تعداد ساعت در شبانه روز) مراقبت از سالمند در منزل
  • خدمات متعددی که فرد سالمند نیازمند به آن می باشد
  • نوع سرویس مورد نیاز شما که پرستارباید به فرد سالمند ارائه دهد.
  • موقعیت مکانی وفاصله محل زندگی خدمت گیرنده(سالمند)

روال کار پرستار

  • نگهداری از سالمند یه صورت شبانه روزی یا 24 ساعته به صورت مداوم
  • نگهداری از سالمند 8ساعت در طول شبانه روز
  • نگهداری از سالمند 12 ساعت در طول شبانه روز