خدمات

خدمات

خدمات

ارائه پرستاری با کیفیت بالا از دغدغه های اصلی مراقبین دنیای آرامش می باشد.
از این رو شرکت ما با توجه به مشکلات مختلف بدنبال فعال کردن هر چه بیشتر تدارکات مالی و ارتقاء کیفیت خود می باشد

ویژگی خدمات شرکت

پرستاری در کشورهای  توسعه یافته جهت درمان بیماری های مختلف ازجمله حاد و مزمن که دوران نقاهت طولانی را دارند اغلب به استفاده از پرستار و مراقب در منزل روی می آورند.

بهترین ویژگیهای پرستاران شرکت

رحم و شفقت پرستار سالمند و پرستار کودک
توجه به جزئیات بیمار
خلاقیت
ثبات عاطفی 

انواع وظایف شرکت

کی از مزایای شغل پرستار سالمند تنوع بالای فرصت های شغلی آن است.
وظایف پرستار اگر به صورت صحیح عنوان شود او می تواند در محیط منزل به مراقبت از سالمند بپردازد.
فعالیت در محیط منزل برای او یک امتیاز مثبت محسوب می شود.
در محیط منزل از استقلال بیشتری برخوردار است و می تواند  طبق یک برنامه کاری انعطاف پذیر به مراقبت بپردازد.


وظابف شرکت مراقبین دنیای آرامش به شرح زیر می باشد.

خدمات
خدمات