قیمت مصوب پرستاری در منزل

قیمت مصوب پرستاری در منزل بزودی اعلام خواد شد.
وزیر بهداشت از پرداخت قسمت عمده‌ای از معوقات پرستاران و همچنین تغییر در سامانه پرداختی به پرستاران تا پایان سال جاری خبر داد.

 

وزیر بهداشت اظهار کرد:‌احترام به جامعه پرستاری باعث شد تا معاونت پرستاری در وزارت بهداشت تشکیل شود.
همچنین در نظر داریم در ادامه رفع مشکلات پرستاران، نظام پرداخت به آنها را بهینه کنیم.

وی به تدوین طرحی برای جایگزین کردن طرح قاصدک اشاره کرد.
آقای نمکی گفت: به دنبال آن هستیم که تا قبل از پایان سال سامانه‌ای دیگر برای پرداخت‌های پرستاران ایجاد و شروع به کار کند.

وی در ادامه پرستار را یک شخصیت مستقل دانست و بیان کرد: گرچه در حوزه پزشکی باید یک تیم متحد داشته باشیم، اما پرستار جزو وابسته به جریان پزشکی نیست و برای خود یک شخصیت مستقل دارد که نباید این هویت مستقل از او دریغ شود.
وزیر بهداشت ضمن تاکید بر این که پرستاران تنها برای ارائه خدمت در بیمارستان تربیت نمی‌شوند.
ایشان بر لزوم حرکت به سوی خدمات پرستاری در منزل اشاره کرد.
وی افزود:‌ در این زمینه به دنبال مصوب کردن قیمت خدمات پرستاری در منزل هستیم.
با توجه به هزینه‌ای که بستری شدن بیمار در بیمارستان برای نظام سلامت دارد.
در زمینه‌ بیماران مزمن، پرستاری در منزل یکی از بهترین اقدامات خواهد بود.

قیمت پرستار روزانه از ۱/۸۰۰/۰۰۰ الی ۳/۵۰۰/۰۰۰ و شبانه روزی از ۳/۰۰۰/۰۰۰ الی ۴/۵۰۰/۰۰۰ می باشد