برچسب های رصد بیماران روی لباس پرستاران

برچسب های رصد بیماران روی لباس پرستاران بصورت آزمایشی کار گذاشته می شود.
محققان از تولید برچسب‌های ویژه ای خبر داده اند که پرستاران با نصب آنها بر روی لباس‌های خود می‌توانند موقعیت مکانی بیماران را به خصوص طی دوره بهبودی کنترل کنند.

پس از آنکه بیماران مراحل سخت درمان را پشت سر می‌گذارند، از اتاق عمل خارج می‌شوند.
این بیماران دوران نقاهت را نیز طی کنند و طی این دوره به طور ویژه تحت کنترل و نظارت باشند.
این کار وقت زیادی از پرستاران می‌گیرد و دانشمندان برای تسهیل این کار برچسب‌های خاصی ابداع کرده اند.

استفاده از برچسب های رصد بیماران روی لباس پرستاران رایج شده که از خود پرتوهای مادون قرمز ساطع می‌کنند.
این پرتوها توسط حسگرهای سقفی در کل یک ساختمان قابل شناسایی هستند و پزشکان و پرستاران با استفاده از این روش می‌توانند به سرعت از موقعیت مکانی یکدیگر مطلع شوند.

پژوهشگران دانشگاه جان هاپکینز با ارتقای فناوری از آن برای ردیابی موقعیت مکانی بیماران استفاده کرده اند.
برچسب‌هابرای کنترل سرعت حرکت، مسیر حرکت و دفعات حرکت و جابجایی بیماران قابل استفاده هستند.

برچسب‌هایی که سیستم موقعیت یابی مکانی آنی یا آر تی ال اس نام دارند با همکاری شرکت میدمارک تولید شده اند.
با نصب آنها بر روی لباس‌های پرستاران و بیماران می‌توان به رصد موقعیت مکانی افراد مریض پرداخت.
در حال حاضر این برچسب‌ها به طور آزمایشی بر روی لباس‌های ۱۰۰ بیمار نصب شده اند.
این برچبها در حال تست هستند تا نقاط ضعف و قوت آنها مشخص شود.