امنیت و انتخاب مراکز خدمات پرستاری در منزل

امنیت در انتخاب یک مرکز خدمات پزشکی ـ پرستاری در منزل برای اغلب افراد یک معضل بزرگ به شما می رود.
زمانی که برای یکی از نزدیکان خود به دنبال پرستار در منزل هستید، باید به نکات بسیاری توجه کنید.

هدف اصلی تمام مراکز خدمات پرستاری در منزل بهبود سطح سلامتی و عملکرد جسمانی بیماران و همچنین ارتقاء سطح استقلال آن ها است.
اما هر یک از مراکز پزشکی ـ پرستاری، با توجه به نیاز مراجعین خود خدمات منحصر به فردی ارائه می دهند.
به همین دلیل باید به چند نکته اساسی در زمان جست و جوی یک مرکز پزشکی ـ پرستاری در منزل معتبر توجه کنید.

 • مورد تایید پزشک
 • دارای سابقه قابل قبول
 • دارای طیف گسترده خدمات
 • فراهم بودن امکان مصاحبه با پرستار
 • ارائه دقیق لیست هزینه خدمات
 • دارای مجوزهای قانونی
 • استخدام پرستاران بر اساس ضوابط
 • برنامه مشخص مراقبتی و درمانی
 • ارتباط شفاف و صادقانه مرکز با مراجعین
 • برنامه ریزی مشخص برای زمان های اضطراری
 • ارائه خدمات پشتیبانی شبانه روزی

مراکزی که سابقه کاری طولانی مدت همراه با رضایت مراجعین داشته باشند، طیف وسیعتری از خدمات را برای رفاه مراجعین خود در نظر می گیرد. این خدمات شامل خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی می­ باشندکه به گروه های مختلفی تقسیم می شوند:

 • امنیت خدمات پرستاری از بیمار
 • پرستاری از کودک
 • پرستاری از سالمند دارای بیماری دمانس
 • پرستاری از سالمند دارای ناتوانی جسمانی و بیماری های مزمن
 • خدمات توانبخشی
 • ویزیت پزشکی
 • خدمات مشاوره و روانشناسی
 • خدمات امور منزل و رفاهی
 • خدمات آموزشی