پرستار بیمار کرج

پرستار بیمار کرج

پرستار بیمار کرج

پرستار بیمار کرج

 پرستار بیمار کرج به معنی همیاری و کمک به افراد سالم و یا مراقب بیمار  است که فرد را در رسیدن یا ارتقای سلامتی کمک میکند. پرستاری آئین و علم مراقبت از افراد در ترویج سلامتی و تندرستی در طول است.

با گزارش های لحظه ای از احوالات بیمار به پزشک معالج و خانواده بیمار جهت بهبود روند درمان بیمار کمک نماید. پرستار بیمار کرج در منزل باید فردی متعهد و دلسوز باشد، که در این صورت می تواند علاوه بر خدمات پرستاری که ارایه می کند همدم، مونس و باعث افزایش روحیه بیمار می شود. مراقبین بایستی علاوه بر توجه به وضعیت جسمانی بیمار به حال روحی او نیز توجه کنند و بتوانند با بیمار ارتباط خوبی را برقرار کنند. بسیاری از خدماتی که در بیمارستان ارائه می شود ، در منزل هم قابل انجام است. مرکز با اعزام پزشک ، پرستار ، ماما ، بهیار ، کمک بهیار ، کودک یار ، مراقب ، فیزیوتراپ و ماساژور به منزل امکان پذیر است.

خدمات پرستار بیمار

خدمات پرستاری کرج از بیماران ذکر شده در این مرکز به شرح زیر میباشد :

۱ – پرستاری از بیماران  ICU و تجهیز اتاق ICU در منزل

۲- پرستاری از بیماران CCU

۳- پرستاری از بیماران CVA

۴- پرستاری از بیماران CP در منزل

۵- پرستاری از بیماران MS و ALS

۶- پرستاری از بیماران جراحی شده

۷- پرستاری از بیماران در بستر

۸- پرستاری از بیماران سرطانی

۹- پرستاری از بیماران قلبی در منزل

۱۰- پرستاری از بیماران اعصاب و روان

۱۱- پرستاری از بیماران روان پزشکی

۱۲-پرستاری از بیماران پارکینسون ،آلزایمر و ….

پرستار بیمار کرج از مهمترین خدمات شرکت ما می باشد.